Erhvervs- og udviklingsafdelingen

Sprogcenter Vejles erhvervs- og udviklingsafdeling har til opgave at rådgive virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til aktuelle behov og muligheder for danskundervisning. Derudover arbejder vi med at udvikle og implementere nye kurser og projekter, som imødekommer sproglige behov, samt deltage i netværksarbejde med samarbejdspartnere, virksomheder og arbejdsgrupper indenfor området.

Erhvervs- og udviklingskonsulenten står altid til rådighed for en uforpligtende snak om f.eks. læringsbehov og opkvalificeringsmuligheder. Ring og få en snak eller for at lave en konkret mødeaftale.

Eksempler på E&U’s tilbud

Sprogkurser

 • Danskuddannelse for voksne udlændinge – dag- og aftenkurser
 • Forberedende Voksen Undervisning (FVU)
 • Intensiv udtaleundervisning
 • Eneundervisning/sprogmentor på arbejdspladsen
 • Individuelle undervisningsaftaler
 • Undervisning ifølge samarbejdsaftaler
 • Ordblindeundervisning for tosprogede

Kurser og konsulentbistand

 • Interkulturel kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen
 • Kulturforståelse og social integration
 • Flygtninge og sprogindlæring

Netværks- og projektarbejde

 • Overvejer du et nyt projekt, netværk, internationalt event eller lignende, så kontakt os.
 • Sprogcenterets E&U afdeling indgår med stor glæde og viden i mange forskellige samarbejdsfora.