Danskuddannelse

Hvor meget har du gået i skole i dit hjemland? Uanset om du har lang uddannelse eller om næsten ikke har gået i skole, finder vi den danskuddannelse, der passer bedst til dig.

FVU

På FVU har du mulighed for at få supplerende danskundervisning, som passer til dit sproglige niveau.

Danskuddannelse

Hvor meget har du gået i skole i dit hjemland? Uanset om du har lang uddannelse eller om næsten ikke har gået i skole, finder vi den danskuddannelse, der passer bedst til dig.

Danskuddannelse

Hvor meget har du gået i skole i dit hjemland? Uanset om du har lang uddannelse eller om næsten ikke har gået i skole, finder vi den danskuddannelse, der passer bedst til dig.

FVU

På FVU har du mulighed for at få supplerende danskundervisning, som passer til dit sproglige niveau.

Begivenhedskalender

Her kan du se vigtige datoer for bl.a. prøver, FVU, opstartsdatoer, dimission, mm.

E&U

Sprogcenter Vejles erhvervs- og udviklingsafdeling har til opgave at rådgive virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til aktuelle behov og muligheder for danskundervisning. Derudover arbejder vi med at udvikle og implementere nye kurser og projekter, som imødekommer sproglige behov, samt deltage i netværksarbejde med samarbejdspartnere, virksomheder og arbejdsgrupper indenfor området.

E&U

fSprogcenter Vejles erhvervs- og udviklingsafdeling har til opgave at rådgive virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til aktuelle behov og muligheder for danskundervisning. Derudover arbejder vi med at udvikle og implementere nye kurser og projekter, som imødekommer sproglige behov, samt deltage i netværksarbejde med samarbejdspartnere, virksomheder og arbejdsgrupper indenfor området.

Danskuddannelse

Hvor meget har du gået i skole i dit hjemland? Uanset om du har lang uddannelse eller om næsten ikke har gået i skole, finder vi den danskuddannelse, der passer bedst til dig.

FVU

På FVU har du mulighed for at få gratis supplerende danskundervisning, som passer til dit sproglige niveau.

E&U

Erhvervs- og udviklingsafdeling rådgiver virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt andre samarbejdspartnere i forhold til behov og muligheder for danskundervisning.

VELKOMMEN TIL SPROGCENTER VEJLE

På Sprogcenter Vejle tilbyder vi danskundervisning.
Lær dansk som andetsprog på en skole som kombinerer traditionel og
moderne danskundervisning med fokus på individuel progression i et
positivt og åbent læringsmiljø. Vores undervisningslokaler befinder sig i
Klostergade 4, på Damhaven 13A og på globus i Danmarksgade 19 i Vejle.

VI BYGGER BRO TIL SAMFUNDET

Vi bygger bro til samfundet, til uddannelse og til arbejdsmarkedet.
Med kursister fra vidt forskellige kulturelle og samfundsmæssige baggrunde,
er vi i stand til at sætte os ind i den enkelte kursists personlige muligheder og styrker.
Samtidig har vi blik for den omverden, kursisterne skal begå sig i.

SAMABEJDSPARTNERE

Vi er i kontinuerlig dialog med samarbejdspartnere i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Jobcenter. Vi tilrettelægger løbende nye, fleksible undervisningsforløb, som tilgodeser de behov vores samarbejdspartnere har.

MEDBORGERSKAB

Vi vil give vores kursister en oplevelse og forståelse af de demokratiske værdier ved at lade undervisning og læring foregå i et inkluderende og forpligtende fællesskab. Vi arbejder med at tydeliggøre rettigheder og pligter, medindflydelse og medansvar.

ARBEJDSMARKEDET

Vi er i kontinuerlig dialog med Jobcenter og tilrettelægger undervisningen så kursisterne er klædt på til det danske arbejdsmarked.

ARTIKLER FRA SPROGCENTRET

På sprogcenter Vejle har vi masser af gode historier, som vi elsker at fortælle om.
Dyk ned i vores artikelarkiv og se hvad vi har lavet i tidens løb.

Danskuddannelse

Hvor meget har du gået i skole i dit hjemland? Uanset om du har lang uddannelse eller om næsten ikke har gået i skole, finder vi den danskuddannelse, der passer bedst til dig.

TILMELD DIG NU

Du kan enten begynde på et eksisterende hold eller du kan vente til vi starter nye hold op.